www.kristergrahn.com    |    Info    |    Linkit

 

Siunaus

2007

teräs, betoni, kupari

Verkon koko 7,5 neliötä.


Vinssillä on mahdollista nostaa trapetsipuomia ylöspäin. Puomin alla oleva verkko ottaa puomin vastaan, kun vinssi vapautetaan.