www.kristergrahn.com    |    Info    |    Linkit

 

Historia

2010

koivuvaneri, äänentoistolaitteisto

180 x 770 x 60

Kuva: Päivi Tuovinen


Historia on ellipsin muotoinen torvi. Katsojan puhuessa torven suulakkeeseen ääni kiertää ellipsissä ja kuuluu voimistuneena reaaliaikaisesti katsojan pään takaa.